Energia odnawialna

Sektor energii odnawialnych, w porównaniu z innymi, bardziej tradycyjnymi sektorami, przeżywa dzisiaj okres niespotykanego wzrostu. Ponadto, jego rozwojowi sprzyjają nowe prawa dotyczące ochrony środowiska.

Jako ekspert w dziedzinie identyfikacji firma Brady proponuje wszystkim przedsiębiorcom z tego sektora rozwiązania związane z oznaczeniami oraz wysokiej jakości materiały szczególnie dostosowane do zastosowań w panelach słonecznych, turbinach wiatrowych itp. Oznakowanie paneli słonecznych i identyfikacja kabli stają się łatwe i szybkie dzięki rozwiązaniom technicznym firmy Brady!

Nasze rozwiązania z dziedziny identyfikacji zapewniają:

  • identyfikowalność paneli słonecznych za pomocą trwałych etykiet wytrzymujących ekstremalne warunki
  • identyfikację kabli przyłączeniowych paneli słonecznych
  • oznaczanie kabli w elektrowniach wiatrowych z możliwością zastosowania wielu rozwiązań
  • etykiety czytelne zawsze i dla wszystkich
  • lepsze postrzeganie wizerunku marki przedsiębiorstwa

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy